MARKETING DEPARTMENT

 

Τι είναι οι υπηρεσίες MARKETING;

Το marketing outsourcing αφορά την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη των ενεργειών marketing μίας εταιρίας. Δεν πρόκειται για ανάθεση μεμονωμένων πρακτικών – π.χ. μόνο τη διαφήμιση ή τις δημόσιες σχέσεις – αλλά για ολόκληρου του φάσματος marketing: την έρευνα, την ανάλυση, την στρατηγική, τον σχεδιασμό και τη διαχείριση της διαφήμισης, των δημοσίων σχέσεων, του direct marketing, του διαδικτύου, της εταιρικής εικόνας κτλ. Στόχος της υπηρεσίας είναι η Ενίσχυση του Brand, η Μεγιστοποίηση Μεριδίου Αγοράς και το Άνοιγμα Νέων Αγορών.

 

Η νέα τάση στις επιχειρήσεις είναι το outsourcing

Η ιδέα της υπηρεσίας προέρχεται από την ανάγκη των εταιριών να είναι αποτελεσματικότερες στη στρατηγική τους. Οι εταιρίες στρέφονται όλο και περισσότερο σε ειδικούς εξωτερικούς συνεργάτες επειδή οι τελευταίοι έχουν την τεχνογνωσία πάνω σε συγκεκριμένες πρακτικές. Πόσο εύκολο είναι να έχεις τον καλύτερο γραφίστα, τους καλύτερους συνδέσμους με τα ΜΜΕ, τον καλύτερο διοργανωτή εκδηλώσεων ή τον καλύτερο διαφημιστή; Η απάντηση είναι προφανής: δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, για αυτό και οι εταιρίες δημιουργούν δίκτυα συνεργασιών προσδοκώντας στα καλύτερα αποτελέσματα. Σήμερα, οι εταιρίες έχουν μία πληθώρα εξωτερικών συνεργατών και φυσικά το ανάλογο προσωπικό in house προκειμένου να διαχειρίζεται τους διάφορους λογαριασμούς (γραφίστες, διαφημιστικές εταιρίες, web editors, υπεύθυνους Δημοσίων Σχέσεων κτλ). Αυτό μεταφράζεται σε πολλαπλά τιμολόγια με επιπλέον χρεώσεις για τη μεσολάβηση, χρονοβόρες διαδικασίες συνεννόησης, λιγότερο χρόνο για πιο ουσιώδη εγχειρήματα. Με την ανάθεση όλων των ενεργειών Marketing σε έναν συνεργάτη περνάμε σε μία νέα εποχή όπου ο χρόνος αυξάνεται και το κόστος μειώνεται.

Τα οφέλη της υπηρεσίας MARKETING

Η υπηρεσία βασίζεται στην στοχευμένη ανάλυση των εταιρικών δεδομένων και στην κατάρτιση πλάνου μετρήσιμων ενεργειών. Για αυτούς τους λόγους αλλά και για τους λόγους που αναφέρονται πιο κάτω, είναι στρατηγικής σημασίας η απόφαση μίας επιχείρησης για την ανάθεση τμήματος marketing στην εταιρία μας. Ποια είναι λοιπόν αυτά τα οφέλη:

 • Εξοικονόμηση χρημάτων: μειώνεται αισθητά το κόστος μίας επιχείρησης. Είτε υπάρχει είτε όχι οργανωμένο τμήμα marketing in house, κοστίζει φθηνότερα η συνεργασία με μία εταιρία που αναλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες από ό,τι η συνεργασία με πολλές εταιρίες που προσφέρουν μία υπηρεσία. Επιπλέον μειώνονται τα λειτουργικά έξοδα οργανωμένου και πολυάριθμου τμήματος marketing (γραφεία, υπολογιστές, αναλώσιμα κτλ).
 • Εξοικονόμηση χρόνου: πόσες εργατοώρες καταναλώνονται στην επικοινωνία με τους συνεργάτες ημερησίως; Μειώνοντας τον αριθμό των συνεργατών μειώνεται αυτόματα και ο απαιτούμενος χρόνος συνεννόησης μαζί τους.
 • Απελευθέρωση διαθέσιμων πόρων: εάν μία επιχείρηση διαθέτει οργανωμένο τμήμα marketing αποδεσμεύει το προσωπικό της από τη χρονοβόρα διαδικασία επικοινωνίας με πολυάριθμους συνεργάτες και το βάζει να συμμετέχει σε πιο παραγωγικά κομμάτια της επιχείρησης.
 • Πολλαπλές επιλογές στρατηγικής: σε αντίθεση με το παραδοσιακό in house τμήμα marketing η υπηρεσία MARKETING δεν εκμεταλλεύεται μόνο τους διαθέσιμους in house πόρους αλλά προτείνει οποιαδήποτε στρατηγική θα φέρει τα ζητούμενα αποτελέσματα.
 • Συνεργασία έμπειρους επαγγελματίες: το προσωπικό του in house τμήματος marketing δε διαθέτει πάντα όλες τις γνώσεις και τις ικανότητες για όλα τα εργαλεία marketing. Με την υπηρεσία MARKETING οι επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται ανά πάσα στιγμή τις γνώσεις και την εμπειρία πολυάριθμων επαγγελματιών προκειμένου να έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα στη στρατηγική τους.
 • Μία άλλη οπτική γωνία: πολλές φορές απαιτείται να αποστασιοποιηθεί κανείς από μία κατάσταση προκειμένου να την αντιμετωπίσει. Αυτό όμως είναι εξαιρετικά δύσκολο για ένα στέλεχος ή έναν υπάλληλο μίας επιχείρησης αφού είναι μέρος της κατάστασης αυτής. Ο εξωτερικός συνεργάτης έχει το πλεονέκτημα της διαφορετικής οπτικής γωνίας των αναγκών ή των προβλημάτων μίας επιχείρησης και επομένως με πιο καθαρή σκέψη αναζητά λύσεις και προτείνει στρατηγικές.

Σε ποιους απευθύνεται

Χάρη στα ελκυστικά πλεονεκτήματα της, η υπηρεσία MARKETING είναι η καταλληλότερη επιλογή για κάθε επιχείρηση. Είτε διαθέτει τμήμα marketing in house είτε όχι, στόχος της κάθε εταιρίας είναι τα καλύτερα αποτελέσματα με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Ανεξάρτητα με το μέγεθος της κάθε εταιρείας, το προϊόν ή την υπηρεσία η χρήση της υπηρεσίας αυτής είναι πάντα η πιο συμφέρουσα επιλογή.

 • Για τις Start up επιχειρήσεις , η χρήση της υπηρεσίας αυτής είναι η ιδανική λύση. Προσαρμοσμένο στις ανάγκες της εταιρίας, επιτρέπει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα με εξαιρετικά χαμηλό κόστος.
 • Συνήθως απασχολούνται ένα ή δύο άτομα με την ανάπτυξη θεμάτων marketing. Οι οποίοι όμως πολλές φορές δε διαθέτουν χρόνο ή γνώσεις. Με την χρήση της υπηρεσίας αυτής, η επιχείρηση εξοικονομεί χρόνο, χρήματα και μεγιστοποιεί το περιθώριο κέρδους.
 • Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία MARKETING, δίνεται η δυνατότητα της ανάθεσης για διεκπεραίωση καθημερινών εργασιών με βάση την στρατηγική που έχει χαράξει το in house τμήμα marketing. Με αυτό τον τρόπο τα στελέχη της επιχειρήσεως επικεντρώνονται σε πιο ουσιώδη στρατηγικής σημασίας καθήκοντα.

 

ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίον η προσφερόμενη υπηρεσία MARKETING, θα είναι κοντά σε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα με μοναδικό στόχο να την μεγιστοποίηση κερδών σας. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι:

 •        Κατασκευή Web TV
 •        Κατασκευή Web Radio
 •        Πλάνο Marketing
 •        Σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας
 •        Σχεδιασμός και δημιουργία εντύπων
 •        Digital Marketing
 •        Σχεδιασμός ιστοσελίδας
 •        Re-engineering ιστοσελίδας
 •        Διοργάνωση εκδηλώσεων
 •        Σχέσεις με ΜΜΕ
 •        Χορηγίες Εξεύρεση επενδυτών
 •        BTL & ATL δραστηριότητες
 •        Δημόσιες σχέσεις Διαφήμιση Παρουσιάσεις

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-44341587-1