Υπηρεσίες Ανάπτυξης Πωλήσεων  

   

Οι Υπηρεσίες Ανάπτυξης Πωλήσεων της εταρίας μας έρχεται να δώσει λύση σε ένα από τα βασικότερα προβλήματα των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που δεν είναι άλλο από την ανάγκη προώθησης των προϊόντων τους. Σίγουρα διαθέτετε ένα αξιόλογο και ελκυστικό προϊόν. Ποιος όμως θα το επικοινωνήσει και πόσο αποτελεσματικός θα είναι σε αυτό; Δύσκολα μια μικρή επιχείρηση αντέχει να αναλάβει το κόστος ακόμη και ενός πωλητή πλήρους απασχόλησης, πόσο μάλλον ενός αυτοτελούς τμήματος. 

Η εταιρία μας διαθέτει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο από εξειδικευμένους επαγγελματίες του χώρου, διαθέτουμε σύγχρονο in house call center, αναλαμβάνοντας ακόμη και πλήρως το τμήμα πωλήσεων της επιχείρησης σας, εξοικονομώντας έτσι πολύτιμους πόρους για άλλες δραστηριότητες.

  • Σχέσεις Αμοιβαίου Κέρδους
    Το έργο της εταιρίας μας συνδέεται άμεσα με το αποτέλεσμα, αφού η εργασία μας αμοίβεται υπό τη μορφή ποσοστού επί του κέρδους που οι προτάσεις μας σας αποφέρουν, συνεπώς η επιχείρηση δεν έχει τίποτα να χάσει, παρά μόνο να κερδίσει. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει και συμφωνημένη αμοιβή αλλά αυτό εξαρτάται από την τελική συμφωνία 
  • Ενίσχυση Σχέσεων Πελατών
    Τα στελέχη της εταιρίας μας είναι άτομα με μακροχρόνια εμπειρία στις πωλήσεις, γνωρίζοντας εξίσου καλά τον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών, συνεισφέροντας σημαντικά στην περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων μαζί τους.
  • Αμεσότερη Προσωπική Πληροφόρηση
    Η προσωπική σχέση που καλλιεργούμε τόσο με την επιχείρηση όσο και με τον πελάτη, διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των δύο μερών, μεγιστοποιώντας τα παραγόμενα οφέλη.

           

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-44341587-1